Селфи 2018 -2019, Сесија 3 – дигиталне технологије за наставу и учење

Nombre: 
Селфи 2018 -2019, Сесија 3 – дигиталне технологије за наставу и учење
Ова школа је учествовала у самовредновању у оквиру Селфија. Руководиоци школе, наставници и ученици изнели су мишљење о употреби дигиталних технологија за побољшање праксе у погледу наставе и учења.
Criterios: 
Ученици, наставници и руководиоци ове школе учествовали су у самовредновању у оквиру Селфија. Селфи инструмент намењен је промовисању самовредновања примене дигиталних технологија за наставу и учење. Селфи инструмент развила је Европска комисија у сарадњи с међународним тимом стручњака.
European Commission - SELFIE team
#education
#self-assessment
#DigCompOrg
#Selfie