Селфи 2017 - Дигиталне технологије за наставу и учење

Name: 
Селфи 2017 - Дигиталне технологије за наставу и учење
Ова школа је учествовала у истраживању које је спроведено у периоду од септембра до октобра 2017. године, како би се тестирао инструмент за самовредновање под називом Селфи. Селфи је развила Европска комисија у сарадњи са тимом експерата из целе Европе. Циљ инструмента је да се промовише поступак самовредновања о коришћењу дигиталних технологија у школи у циљу бољих резултата учења. Прикупљени су ставови руководилаца у школи, наставника и ученика о коришћењу дигиталних технологија у овој школи.
European Commission - SELFIE team
#образовање
#DigCompOrg
#СЕЛФИ