Insignia conseguida

Insignia: 
Селфи 2021- 2022, Сесија 2– дигиталне технологије за наставу и учење
Nombre: 
KarlGimn
Ова школа је учествовала у самовредновању у оквиру Селфија. Руководиоци школе, наставници и ученици изнели су мишљење о употреби дигиталних технологија за побољшање праксе у погледу наставе и учења
Criterios: 
Ученици, наставници и руководиоци ове школе учествовали су у самовредновању у оквиру Селфија. Селфи инструмент намењен је промовисању самовредновања примене дигиталних технологија за наставу и учење. Селфи инструмент развила је Европска комисија у сарадњи с међународним тимом стручњака
#education
#Selfie
#self-assessment
# DigCompOrg
European Commission - SELFIE team