Earned badge

Badge: 
Селфи 2019- 2020, Сесија 2 – дигиталне технологије за наставу и учење
Name: 
ОШ "Жарко Зрењанин"
Ова школа је учествовала у самовредновању у оквиру Селфија. Руководиоци школе, наставници и ученици изнели су мишљење о употреби дигиталних технологија за побољшање праксе у погледу наставе и учења.
Criteria: 
Ученици, наставници и руководиоци ове школе учествовали су у самовредновању у оквиру Селфија. Селфи инструмент намењен је промовисању самовредновања примене дигиталних технологија за наставу и учење. Селфи инструмент развила је Европска комисија у сарадњи с међународним тимом стручњака.
#education
#DigCompOrg
#Selfie
European Commission - SELFIE team