Earned badge

Badge: 
SELFIE 2018-2019, 2. sesija –Digitalne tehnologije za poučavanje i učenje
Name: 
OŠ "Vasa Pelagić", Leskovac
Ova je škola sudjelovala u samovrednovanju u okviru alata SELFIE. Rukovoditelji škole, nastavnici i učenici iznijeli su mišljenje o upotrebi digitalnih tehnologija za poboljšanje praksi u pogledu poučavanja i učenja.
Criteria: 
Učenici, nastavnici i rukovoditelji ove škole sudjelovali su u samovrednovanju u okviru alata SELFIE. Alat SELFIE namijenjen je promicanju samovrednovanja primjene digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje. Alat SELFIE razvila je Europska komisija u suradnji s međunarodnim timom stručnjaka.
#education
#digital technologies
#DigCompOrg
#Selfie
European Commission - SELFIE team