Earned badge

Badge: 
SELFIE 2018-2019, oturum 2- Öğretim ve öğrenim için dijital teknolojiler
Name: 
Mustafa Bülbül Ortaokulu
Bu okul SELFIE'ye katıldı. Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler öğretim ve öğrenim uygulamalarını geliştirmek için dijital teknolojilerin kullanımı ile ilgili girdi sağladı.
Criteria: 
Bu okuldaki öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri SELFIE'de yer aldı. SELFIE aracının amacı öğretim ve öğrenimde dijital teknolojilerin kullanımı ile ilgili öz düşünümü teşvik etmektir. SELFIE, uluslararası bir uzman ekibi ile birlikte Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiştir.
#education
#digital technologies
#DigCompOrg
#Selfie
European Commission - SELFIE team