Earned badge

Kaardista oma kooli digivõimekus
Badge: 
SELFIE 2017 - Digitehnoloogia õppetöös
Name: 
Valga Priimetsa Kool
See kool osales SELFIE pilootuuringus. Kooli juhtkonna liikmed, õpetajad ja õpilased vastasid küsimustikele digitehnoloogiate õppeostarbelise rakendamise kohta selles koolis. See kool osales 2017.a. Septembris-oktoobris läbi viidud uuringus, milles piloteeriti kooli enesehindamise vahendit SELFIE. SELFIE on loodud Euroopa Komisjoni uurimisinstituudi JRC ja Hariduse, Noorsoo, Spordi ja Kultuuri Peadirektoraadi poolt koostöö rahvusvahelise ekspertide meeskonnaga. SELFIE abil saavad koolid end ise hinnata digitehnoloogiate õppeotstarbelise rakendamise osas paremate õpitulemuste saavutamise nimel. Selles koolis osales küsitluses piisav hulk kooli juhtkonna liikmeid, õpetajaid ja õpilasi, tagamaks usaldusväärse koondpildi saavutamist antud kooli digivõimekuse kohta.
#haridus
#digitehnoloogia
#enesehindamine
#DigCompOrg
#Selfie
#digipööre
European Commission - SELFIE team