Earned badge

Badge: 
SELFIE 2018-2019, сесия 1 — Цифрови технологии за целите на преподаването и ученето
Name: 
Joan Ekzarh Specialized Language School
Това училище участва в SELFIE. Училищните ръководители, учителите и учениците дадоха принос за използването на цифровите технологии с цел да улеснят практиките на преподаване и учене.
Criteria: 
Учениците, учителите и училищните ръководители в това училище участваха в SELFIE. С инструмента SELFIE се цели насърчаването на самооценката при използването на цифровите технологии за целите на преподаването и ученето. SELFIE беше разработен от Европейската комисия заедно с международен екип от експерти.
#education
#digital technologies
#self-assessment
#DigCompOrg
#Selfie
European Commission - SELFIE team